Mã Vùng 09675 / +499675Mã Vùng:09675     (+499675)
Thành phố hoặc Khu vực:Altendorf a Nabburg

Quốc gia:

Đức