Mã Vùng 09404 / +499404Mã Vùng:09404     (+499404)
Thành phố hoặc Khu vực:Nittendorf

Quốc gia:

Đức