Mã Vùng 09398 / +499398Mã Vùng:09398     (+499398)
Thành phố hoặc Khu vực:Birkenfeld b Würzburg

Quốc gia:

Đức