Mã Vùng 09158 / +499158Mã Vùng:09158     (+499158)
Thành phố hoặc Khu vực:Offenhausen Mittelfr

Quốc gia:

Đức