Mã Vùng 0885 / +355885Mã Vùng:0885     (+355885)
Thành phố hoặc Khu vực:Memaliaj

Quốc gia:

Albania