Mã Vùng 08543 / +498543Mã Vùng:08543     (+498543)
Thành phố hoặc Khu vực:Aidenbach

Quốc gia:

Đức