Mã Vùng 085 / +3285Mã Vùng:085     (+3285)
Thành phố hoặc Khu vực:Huy (Hoei)

Quốc gia:

Bỉ