Mã Vùng 08457 / +498457Mã Vùng:08457     (+498457)
Thành phố hoặc Khu vực:Vohburg a d Donau

Quốc gia:

Đức