Mã Vùng 08433 / +498433Mã Vùng:08433     (+498433)
Thành phố hoặc Khu vực:Königsmoos

Quốc gia:

Đức