Mã Vùng 084 / +85684Mã Vùng:084     (+85684)
Thành phố hoặc Khu vực:Bokeo

Quốc gia:

Lào