Mã Vùng 08341 / +498341Mã Vùng:08341     (+498341)
Thành phố hoặc Khu vực:Kaufbeuren

Quốc gia:

Đức