Mã Vùng 0832 / +39832Mã Vùng:0832     (+39832)
Thành phố hoặc Khu vực:Lecce

Quốc gia:

Ý