Mã Vùng 08304 / +498304Mã Vùng:08304     (+498304)
Thành phố hoặc Khu vực:Wildpoldsried

Quốc gia:

Đức