Mã Vùng 08249 / +498249Mã Vùng:08249     (+498249)
Thành phố hoặc Khu vực:Ettringen Wertach

Quốc gia:

Đức