Mã Vùng 08248 / +498248Mã Vùng:08248     (+498248)
Thành phố hoặc Khu vực:Lamerdingen

Quốc gia:

Đức