Mã Vùng 0823 / +39823Mã Vùng:0823     (+39823)
Thành phố hoặc Khu vực:Caserta

Quốc gia:

Ý