Mã Vùng 08226 / +498226Mã Vùng:08226     (+498226)
Thành phố hoặc Khu vực:Bibertal

Quốc gia:

Đức