Mã Vùng 08145 / +498145Mã Vùng:08145     (+498145)
Thành phố hoặc Khu vực:Mammendorf

Quốc gia:

Đức