Mã Vùng 08123 / +498123Mã Vùng:08123     (+498123)
Thành phố hoặc Khu vực:Moosinning

Quốc gia:

Đức