Mã Vùng 08105 / +498105Mã Vùng:08105     (+498105)
Thành phố hoặc Khu vực:Gilching

Quốc gia:

Đức