Mã Vùng 07964 / +497964Mã Vùng:07964     (+497964)
Thành phố hoặc Khu vực:Stödtlen

Quốc gia:

Đức