Mã Vùng 07946 / +497946Mã Vùng:07946     (+497946)
Thành phố hoặc Khu vực:Bretzfeld

Quốc gia:

Đức