Mã Vùng 07585 / +497585Mã Vùng:07585     (+497585)
Thành phố hoặc Khu vực:Ostrach

Quốc gia:

Đức