Mã Vùng 0749 / +359749Mã Vùng:0749     (+359749)
Thành phố hoặc Khu vực:Bansko

Quốc gia:

Bungari