Mã Vùng 074 / +3174Mã Vùng:074     (+3174)
Thành phố hoặc Khu vực:Hengelo

Quốc gia:

Hà Lan