Mã Vùng 07386 / +497386Mã Vùng:07386     (+497386)
Thành phố hoặc Khu vực:Hayingen

Quốc gia:

Đức