Mã Vùng 07367 / +497367Mã Vùng:07367     (+497367)
Thành phố hoặc Khu vực:Aalen-Ebnat

Quốc gia:

Đức