Mã Vùng 0735 / +64735Mã Vùng:0735     (+64735)
Thành phố hoặc Khu vực:Rotorua

Quốc gia:

New Zealand