Mã Vùng 07340 / +497340Mã Vùng:07340     (+497340)
Thành phố hoặc Khu vực:Neenstetten

Quốc gia:

Đức