Mã Vùng 07154 / +497154Mã Vùng:07154     (+497154)
Thành phố hoặc Khu vực:Kornwestheim

Quốc gia:

Đức