Mã Vùng 07138 / +497138Mã Vùng:07138     (+497138)
Thành phố hoặc Khu vực:Schwaigern

Quốc gia:

Đức