Mã Vùng 071 / +3171Mã Vùng:071     (+3171)
Thành phố hoặc Khu vực:Leiden

Quốc gia:

Hà Lan