Mã Vùng 0684 / +64684Mã Vùng:0684     (+64684)
Thành phố hoặc Khu vực:Napier

Quốc gia:

New Zealand