Mã Vùng 06803 / +496803Mã Vùng:06803     (+496803)
Thành phố hoặc Khu vực:Mandelbachtal-Ommersheim

Quốc gia:

Đức