Mã Vùng 0670 / +359670Mã Vùng:0670     (+359670)
Thành phố hoặc Khu vực:Troyan

Quốc gia:

Bungari