Mã Vùng 067 / +25467Mã Vùng:067     (+25467)
Thành phố hoặc Khu vực:Thika

Quốc gia:

Kenya