Mã Vùng 06681 / +496681Mã Vùng:06681     (+496681)
Thành phố hoặc Khu vực:Hilders

Quốc gia:

Đức