Mã Vùng 06629 / +496629Mã Vùng:06629     (+496629)
Thành phố hoặc Khu vực:Schenklengsfeld

Quốc gia:

Đức