Mã Vùng 06569 / +496569Mã Vùng:06569     (+496569)
Thành phố hoặc Khu vực:Bickendorf

Quốc gia:

Đức