Mã Vùng 063 / +4663Mã Vùng:063     (+4663)
Thành phố hoặc Khu vực:Östersund

Quốc gia:

Thụy Điển