Mã Vùng 06283 / +496283Mã Vùng:06283     (+496283)
Thành phố hoặc Khu vực:Hardheim Odenw

Quốc gia:

Đức