Mã Vùng 06247 / +496247Mã Vùng:06247     (+496247)
Thành phố hoặc Khu vực:Worms-Pfeddersheim

Quốc gia:

Đức