Mã Vùng 05805 / +495805Mã Vùng:05805     (+495805)
Thành phố hoặc Khu vực:Oetzen

Quốc gia:

Đức