Mã Vùng 057 / +23457Mã Vùng:057     (+23457)
Thành phố hoặc Khu vực:Auchi

Quốc gia:

Nigeria