Mã Vùng 05527 / +495527Mã Vùng:05527     (+495527)
Thành phố hoặc Khu vực:Duderstadt

Quốc gia:

Đức