Mã Vùng 05453 / +495453Mã Vùng:05453     (+495453)
Thành phố hoặc Khu vực:Recke

Quốc gia:

Đức