Mã Vùng 05404 / +495404Mã Vùng:05404     (+495404)
Thành phố hoặc Khu vực:Westerkappeln

Quốc gia:

Đức