Mã Vùng 05326 / +495326Mã Vùng:05326     (+495326)
Thành phố hoặc Khu vực:Langelsheim

Quốc gia:

Đức