Mã Vùng 05303 / +495303Mã Vùng:05303     (+495303)
Thành phố hoặc Khu vực:Wendeburg

Quốc gia:

Đức