Mã Vùng 05237 / +2125237Mã Vùng:05237     (+2125237)
Thành phố hoặc Khu vực:Settat

Quốc gia:

Maroc